Khuyến mại đặc biệt duy nhất trong tháng – Áp dụng cho mua hàng online và trực tiếp tại cửa hàng