15.6 inch

Kích thước theo tiêu chuẩn của Macbook 15.6″