13.3 inch

kích thước theo tiêu chuẩn của macbook air 13.3″